Eesti keel
Eesti keel English

Eesti Asfaldiliit

Eesti Asfaldiliit on ainus teehoiu alal tegutsev ettevõtteid, asutusi ja üksikisikuid ühendav erialaorganisatsioon. Eesti Asfaldiliit asutati 05. juunil 1991. aastal ja 14 teedeettevõtte ja 10 teedeinseneri poolt. Tänaseks on liikmete arv kasvanud 60-ni.
Liidu eesmärk on teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamine. Liit tegeleb erialaste nõupidamiste ja seminaride ning valdkondlike statistiliste uuringute korraldamisega, samuti välissidemete arendamisega. Eesti Asfaldiliit korraldab regulaarselt teabeüritusi (Asfaldipäevad, erialaseminarid jms) ja jagab oma liikmetele erialast teavet. Liidu tegevus rajaneb liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandluskohustusel.